طرح توجيه فني ، مالي و اقتـصادي  بستـه‌بنـدي خــرمـا

طرح توجيه فني ، مالي و اقتـصادي بستـه‌بنـدي خــرمـا

درخت خرما درميان ساكنين مناطق خرما خيز ، درخت روزي وبركت ناميده شده ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  بسته‌بنـدي گوشت قرمز

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسته‌بنـدي گوشت قرمز

بسته‌بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  بسته بندي چاي تي بگ

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسته بندي چاي تي بگ

از نظر كاشت و مصرف چاي، چيـن اولين محلي است كه اين گياه ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  بسـته‌بندي عـســل

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسـته‌بندي عـســل

عسل حاوي بيش از هفتاد ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  فرآوري و بسته‌بنـدي ماهي

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي فرآوري و بسته‌بنـدي ماهي

بسته‌بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  فرآوري ‌و بسته‌بندي خشكبار

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي فرآوري ‌و بسته‌بندي خشكبار

بسته‌بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1