طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  فرآوري ‌و بسته‌بندي خشكبار
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي فرآوري ‌و بسته‌بندي خشكبار بسته‌بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد ...
قیمت :8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  فرآوري و بسته‌بنـدي ماهي
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي فرآوري و بسته‌بنـدي ماهي بسته‌بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد ...
قیمت :8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  بسـته‌بندي عـســل
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسـته‌بندي عـســل عسل حاوي بيش از هفتاد ...
قیمت :8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  بسته بندي چاي تي بگ
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسته بندي چاي تي بگ از نظر كاشت و مصرف چاي، چيـن اولين محلي است كه اين گياه ...
قیمت :8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  بسته‌بنـدي گوشت قرمز
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسته‌بنـدي گوشت قرمز بسته‌بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد ...
قیمت :8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
طرح توجيه فني ، مالي و اقتـصادي  بستـه‌بنـدي خــرمـا
طرح توجيه فني ، مالي و اقتـصادي بستـه‌بنـدي خــرمـا درخت خرما درميان ساكنين مناطق خرما خيز ، درخت روزي وبركت ناميده شده ...
قیمت :8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1